Az oldal használata csak az alábbiakban meghatározott általános felhasználási feltételekben foglaltaknak megfelelően történhet. A weboldal tulajdonosa az Multi-Filament Kft. A tulajdonos, mint az oldal üzemeltetője fenntartja az oldal részleges, vagy teljes tartalmi és/vagy formai változtatásának jogát és a felhasználás feltételeinek módosítási jogát. Az estleges változásokról a felhasználók az oldalon tájékozódhatnak.

Az oldal használata

Az oldalon szereplő információk, adatok, dokumentumok, képek és publikációk eltérő megjelölés hiányában az Multi-Filament Kft. tulajdonát képezik. Ezek az Multi-Filament Kft. külön engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően használhatók fel: kizárólag magáncélra, a szerzői joggal védett részeknél a szerzői jog feltüntetésével, az adatok és szöveges információk változtatása nélkül, képek esetében a hozzájuk tartozó szöveges magyarázó részekkel együtt. A magáncélú felhasználás során a felhasználó nem jogosult a tartalom újrafelhasználására, terjesztésére, másolására, letölthetővé tételére és kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

Márkanevek, szerzői jogok

Az oldalon szereplő terméknevek – eltérő megjelölés hiányában, illetve a magától értetődően más márkanév tulajdonoshoz tartozó nevek kivételével – az Multi-Filament Kft. bejegyzett márkanevei, amelyek jogosulatlan használata jogi felelősségre vonással jár.

Korlátozott felelősség

Az oldalon megjelenő információk az Multi-Filament Kft. mint vállalat, termékei és szolgáltatásai bemutatását szolgálja. Az oldalon megjelenő tartalmat publikálás előtt ellenőrizzük, folyamatosan aktualizáljuk és bővítjük. Mindezek ellenére sem tudunk garanciát vállalni az adatok teljességére helyességére és aktualitására vonatkozóan. Az oldalon található termék információk és felhasználási javaslatok tájékoztató jellegűek, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Alkalmazásuk előtt feltétlenül ellenőrizze azok aktualitását. Sem az Multi-Filament Kft., sem az oldal elkészítésében, ill. megjelenésében résztvevő harmadik fél nem vonható felelősségre az oldal és az ott található anyagok eléréséből, el nem érhetőségéből, használatából vagy nem megfelelő működéséből, valamint azok aktualitásának ellenőrzése nélküli használatából származó esetleges károkért.

Felhasználók által közölt adatok és információk

A felhasználó teljes mértékben felel az általa az Multi-Filament Kft.-hez az oldal igénybevételével eljuttatott információkért, így tartalmilag, azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok tekintetében is. A felhasználó hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához. Ezek alapján az Multi-Filament Kft. a hozzá a weboldalon eljutatott üzenetek tartalmát (neveket, email címeket) szabadon felhasználhatja szolgáltatás marketing területén.

Külföldi felhasználók

Az Multi-Filament Kft. magyar nyelvű weboldala a Magyarországon forgalmazott termékeken és felhasználásukon alapul, az oldal tartalma ezekre vonatkozik. Más országokban ettől eltérő felhasználás lehet érvényes, amiről az Multi-Filament Kft. elérhetőségeinek egyikén tájékozódhat.

Utolsó módosítás 2017. március